Ca dao thời hiện đại

0
3894

ca dao thoi hien dai

 

Má ơi cứ gả con xa
Để con còn có đôla gửi về.

 

Anh đi, anh nhớ quê nhà.
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

 

Hôm qua tát nước đầu đình.
Bỏ quên di động chỗ mình… mất ngay.

 

Ba đồng một mớ trầu cay.
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

 

Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương… chồng người.

 

Nhớ ai như nhớ láng giềng,
Chỉ mong tắt lửa tối đèn… có nhau.

 

Qua cầu ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu.

 

Yêu nhau mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội
Nhưng nếu nghèo em bỏ đi!