Cái rét vùng cao

0
4897

cai ret vung cao

Cái rét vùng cao tê tái

Vắng em

dài đêm đông

buốt giá

Vàng hoa cải

Lặng thinh

đá xám màu

anh lạc vào cao nguyên núi

Quay quắt buồn

lòng thầm gọi

tên em

cô gái Mông

Xoè ô đến chợ

Bốn bên là đá

Trập trùng rừng xanh

Hoa đào thắm đỏ

Trắng cành hoa lê

Cái rét đông về

Nhớ em da diết

Vùng trời cao nguyên…

Đồng Văn chợ phiên

Xoè ô đón gió

Xoè đêm trăng tỏ

Một vùng yêu thương

Cái rét buốt xương

Len vào cây cỏ

Len vào ngọn gió

Tràn về Cao nguyên.

       Đại hàn 2013