Chợ đêm

0
7881

cho dem

 

Đồng Văn vừa tắt nắng

Đèn lồng đã thắp lên

Dòng người từ muôn ngả

Kéo nhau về chợ đêm.

 

Chị từ Lũng Cú về

Anh mãi Nhù Sa tới

Em ở Mèo Vạc sang

Ngựa hý vang vách núi.

 

Người quen với người lạ

Gặp nhau là bạn bè

Say bên bàn thắng cố

Bếp lửa hồng vào khuya.

 

Khắc khoải tiếng từ quy

Vọng về nghe xa lắc

Trăng vằng vặc giữa trời

Cả Đồng Văn tỉnh thức.

 

Người đông như tre trúc

Bán mua cũng dịu dàng

Em nắm bàn tay bạn

Đi suốt đêm trăng vàng…

 

 Cao Xuân Thái