Chợ đêm

  0
  3984

  cho dem

   

  Đồng Văn vừa tắt nắng

  Đèn lồng đã thắp lên

  Dòng người từ muôn ngả

  Kéo nhau về chợ đêm.

   

  Chị từ Lũng Cú về

  Anh mãi Nhù Sa tới

  Em ở Mèo Vạc sang

  Ngựa hý vang vách núi.

   

  Người quen với người lạ

  Gặp nhau là bạn bè

  Say bên bàn thắng cố

  Bếp lửa hồng vào khuya.

   

  Khắc khoải tiếng từ quy

  Vọng về nghe xa lắc

  Trăng vằng vặc giữa trời

  Cả Đồng Văn tỉnh thức.

   

  Người đông như tre trúc

  Bán mua cũng dịu dàng

  Em nắm bàn tay bạn

  Đi suốt đêm trăng vàng…

   

   Cao Xuân Thái