DANH SÁCH MỘT SỐ CƠ SỞ LƯU TRÚ, DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI HUYỆN ĐỒNG VĂN

0
13022

Để du khách khi đến với Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung cũng như đến với huyện Đồng Văn nói riêng thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin, tìm kiếm trải nghiệm dễ dàng hơn các loại hình dịch vụ du lịch. chúng tôi xin đăng tải bản danh sách một số cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống trên các tuyến, điểm du lịch chính tại huyện Đồng Văn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin để quý vị có những khoảng thời gian trải nghiệm tuyệt vời trên vùng đất địa đầu Tổ quốc.

the1bb8b-tre1baa5n-mc3a8o-ve1baa1c

RESORT

1. Khu Đồng Văn Resort

Ăn uống: đáp ứng được 100 khách

Lưu trú: đáp ứng được 100 khách

Các dịch vụ khác: Xông hơi, massage, tắm lá thuốc, cắm trại, xe điện,…

Điện thoại: 02193. 856.858

Địa chỉ: Ngõ 2 – Đường 19/5 – Tổ 7 – thị trấn Đồng Văn

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

I. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN

1.Nhà hàng Hoa Cương

Số lượng đáp ứng: 300 thực khách

Điện thoại: 02193 856 868

Email: kshoacuongdv@gmail.com

Địa chỉ: Đường 19 tháng 5, thị trấn Đồng Văn

2. Nhà hàng Sông Núi 2

Số lượng khách đáp ứng: 300 thực khách

Điện thoại:0915 982 005

Email: nhahangsongnui2@gmail.com

Địa chỉ: đường Vành đai, tổ 2, thị trấn Đồng Văn

3. Nhà hàng Tiến Nhị

Số lương đáp ứng:160 thực khách

Điện thoại:01689.552.252

Email:  nhahangtiennhi@gmail.com

Địa chỉ: đường 3/2, tổ 3, thị trấn Đồng Văn

4. Nhà hàng Âu Việt

Số lượng đáp ứng: 200 thực khách

Điện thoại: 0942.905.888

Email: auvietdv@gmail.com

Địa chỉ: số nhà 45, đường 3/2, thị trấn Đồng Văn

5. Nhà hàng Tú Lan

Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

Điện thoại: 01293.856.148

Địa chỉ: đường Phố Cổ, thị trấn Đồng Văn

6. Nhà hàng Núi Đá Xanh

Số lượng đáp ứng: 180 thực khách

Điện thoại: 0968.098.619

Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Đồng Văn

7. Nhà hàng Mã Gia Quán

Số lượng đáp ứng: 140 thực khách: 0947.721.888

Địa chỉ: đường Vành đai, tổ 2, thị trấn Đồng Văn

8. Nhà hàng Đức Huân

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 0984.956.006

Địa chỉ: số nhà 84, Tổ 2, TT Đồng Văn

9. Nhà hàng Hoàng Gia

Số lượng đáp ứng: 300 thực khách

Điện thoại: 01657.164.166

Địa chỉ: số nhà 84, Tổ 2, TT Đồng Văn

10. Cơm bình dân Hải Béo

Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

Điện thoại: 0984.123.060

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn

11. Nhà hàng Hiền Hải:

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 0985.274.789

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn

12. Nhà hàng Oanh Hiệu

Số lượng đáp ứng: 60 thực khách

Điện thoại: 01688.859.466

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn

13. Nhà hàng Tình Cốc

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 0972.037.020

Địa chỉ: Tổ 3, TT Đồng Văn

14. Nhà hàng Lâm Tùng

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 0915.975.124

Địa chỉ: Tổ 3, TT Đồng Văn

15. Cơm bình dân Hải Sâm

Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

Điện thoại: 01674.003.099

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, TT Đồng Văn

16. Nhà hàng Quang Dũng

Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

Điện thoại: 0976.255.176

Địa chỉ: Đường Phố Cổ, Tổ 4, TT Đồng Văn

17. Nhà hàng Tấn Phát

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 0977.045.503

Địa chỉ: làng Văn hóa Quyết Tiến, TT Đồng Văn

18. Nhà hàng Ngọc Cừ

Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

Điện thoại: 01239.127.345

Địa chỉ: Tổ 2, TT Đồng Văn

19. Nhà hàng Lương Gia

Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

Điện thoại: 0975.118.389

Địa chỉ: đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6, TT Đồng Văn (cách CA huyện 100m)

20. Cháo Ấu Tẩu Mộc Miên

Số lượng đáp ứng: 30 thực khách

Điện thoại: 01692.222.830

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 2, TT Đồng Văn

II. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ LŨNG CÚ

1. Nhà hàng Cực Bắc

Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

Điện thoại: 0982.810.015

Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

2. Nhà hàng Dũng Trọc

Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

Điện thoại: 0975.551.018

Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

3. Nhà hàng Thèn Pả

Số lượng đáp ứng: 80 thực khách

Điện thoại: 0975.987.004

Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

4. Quán ăn Bình Chinh

Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

Điện thoại: 0988.151.650

Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

III. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SÀ PHÌN

1. Nhà Hàng Hoa Đá

Địa Chỉ: Khu Di Tích Nhà Vương – Xã Sà Phìn

Điện Thoại: 01687 816 302 – 0912 801 708

2. Nhà hàng Nhà Vương

Địa Chỉ: Khu Di Tích Nhà Vương – Xã Sà Phìn

Điện Thoại: 01234.316.785

IV. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ PHỐ CÁO

1. Nhà hàng Hiền Huận

Số lượng đáp ứng: 100 thực khách

Điện thoại: 01682.337.596

Địa chỉ: Trung tâm xã Phố Cáo

V. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI XÃ SỦNG LÀ

1. Nhà hàng mến Mến

Số lượng đáp ứng: 60 thực khách

Điện thoại: 01648.691.592

Địa chỉ: Thôn Lũng Cẩm trên, Xã Sủng Là

2. Nhà hàng Khánh Linh

Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

Điện thoại: 0988.221.032

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng Là

3. Nhà hàng Đinh Thuần

Số lượng đáp ứng: 120 thực khách

Điện thoại: 01679.233.219

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng Là

VI. DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI THỊ TRẤN PHỐ BẢNG

1. Nhà hàng Hoàn Thùng

Số lượng đáp ứng: 50 thực khách

Điện thoại: 01693.758.158

Địa chỉ: Trung tâm TT Phố Bảng

 

CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ

I.CƠ SỞ LƯU TRÚ TT ĐỒNG VĂN

1. Khách sạn Hoa Cương (tiêu chuẩn 3 sao)

Tổng số phòng: 82 phòng

Số giường: 140

Điện thoại: 02193.856.868

Địa chỉ: đường 19/5, Tổ 4, TT Đồng Văn

2. Khách sạn Lâm Tùng (tiêu chuẩn 2 sao)

Tổng số phòng: 32 phòng

Số giường: 64

Điện thoại: 02193.856.789

Địa chỉ: Tổ 3, TT Đồng Văn

3. Khách sạn Trường Anh 1 (tiêu chuẩn 2 sao)

Tổng số phòng: 15 phòng

Điện thoại: 02193.859858

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

4 . Khách sạn Trường Anh 2 (tiêu chuẩn 2 sao)

Tổng số phòng: 35 phòng

Điện thoại: 02193.859858

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

5. Khách Sạn Đá Nhớ (tiêu chuẩn 2 sao)

Tổng số phòng: 20

Tổng số giường: 40

Diện thoại: 02193.852.888

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

6. Khách sạn Bảo Minh

Tổng số phòng: 10 phòng

Số giường:18

Điện thoại: 02193.856.217-0988.660.121

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

7. Khách sạn Tam giác mạch

Tổng số phòng: 16 phòng

Số giường:23

Điện thoại: 02193.859.858

Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 7, thị trấn Đồng Văn

8. Khách sạn Thiên Hương

Tổng số phòng: 15 phòng

Số giường: 27

Điện thoại: 02193.856.208

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

9. Khách sạn Hoàng Ngọc

Tổng số phòng: 31 phòng

Số giường: 52 giường

Điện thoại: 02193.856.202 – 0989.745.241

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

10. Khách sạn Khải Hoàn

Tổng số phòng: 33 phòng

Số giường: 64

Điện thoại:  0982.025.892

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

11. Khách sạn Quỳnh Như

Tổng số phòng: 18 phòng

Số giường: 31

Điện thoại: 0987.372.139

Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 2, TT Đồng Văn

12. Khách sạn Đồng Văn

Tổng số phòng: 20 phòng

Số giường: 31

Điện thoại: 02193.866.866 – 0978.291.090

Địa chỉ: Đối diện Viễn thông Đồng Văn – Tổ 2, TT Đồng Văn.

13. KS Thái Thịnh

Tổng số phòng: 9 phòng

Số giường: 18

Điện thoại: 0985.248.741

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

14. Khách sạn Mã Pì Lèng

Địa chỉ: 35 tổ 7 Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Điện thoại: 0933 321 45

15. Khách sạn Đại Lâm

Địa chỉ: 115 đường Trần Phú, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Điện thoại: 0869 906 663

16. Khách sạn Khánh Sơn

Địa chỉ : Thôn Đoàn Kết – TT Đồng Văn – H Đồng Văn – Hà Giang

Hotline : 02192200999 – 0978321988 – 0949321988

17. Khách sạn Huy Hoàng

Tổng số phòng: 18 phòng

Số giường:28

Điện thoại: 0965.339.333

Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

18. Khách sạn Lâm Gia

Tổng số phòng: 19 phòng

Số giường:28

Điện thoại:0974.521.038

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

19. Khách sạn Hoàng Vân

Tổng số phòng: 16 phòng

Số giường:25

Điện thoại: 02193.882.888

Địa chỉ:  Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

16. Nhà nghỉ Lũng Cú

Tổng số phòng: 11 phòng

Số giường: 20

Điện thoại: 02193.856.534

Địa chỉ: đường Phố Cổ, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

17. Nhà nghỉ Bình An

Tổng số phòng: 12 phòng

Số giường: 24 giường

Điện thoại: 02193.856.177

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

18. Nhà nghỉ Gia Linh

Tổng số phòng: 6 phòng

Số giường: 12

Điện thoại: 01677.553.280

Địa chỉ: đường Phố Cổ, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

19. Nhà nghỉ Hải Hiền

Tổng số phòng: 8 phòng

Số giường: 16

Điện thoại: 02193.856.389

Địa chỉ: đường 3/2, Tổ 3, thị trấn Đồng Văn

20. Nhà nghỉ Xuân Thu

Tổng số phòng: 9 phòng

Số giường: 21 giường

Điện thoại: 01672.996.999

Địa chỉ: Đường Vành Đai, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

21. Nhà nghỉ Thành Đô

Tổng số phòng: 9 phòng

Số giường: 21 giường

Điện thoại: 0914.858.909

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn

22. Nhà nghỉ Lý Hoan

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Điện thoại: 097 380 71 75

23. Nhà nghỉ Bình Minh

Địa chỉ: Số 12 đường Trần Phú, tổ 2 Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Điện thoại: 01248247152

24. Nhà nghỉ Huyền Trâm

Địa chỉ:  Thị trấn Đồng Văn, Đồng Văn, Hà Giang

Điện thoại: 098 771 07 80

25. Nhà khách Ngân hàng

Tổng số phòng: 10 phòng

Số giường: 20

Điện thoại

Địa chỉ: đường Sùng Dũng Lù, Tổ 6, thị trấn Đồng Văn

 

II. CƠ SỞ LƯU TRÚ SÀ PHÌN

1. Nhà nghỉ Hoa Đá

Tổng số phòng: 8 phòng

Số giường: 18

Địa Chỉ: Khu Di Tích Nhà Vương – Xã Sà Phìn

Điện Thoại: 01687 816 302 – 0912 801 708

III.CƠ SỞ LƯU TRÚ LŨNG CÚ

1. Nhà nghỉ Huy hoàng

Tổng số phòng: 11 phòng

Số giường: 20

Điện thoại: 01234. 872. 399

Địa chỉ: Trung tâm xã Lũng Cú

2. Homestay Hạnh Phúc

Tổng số phòng: 4 phòng

Số giường: 20

Điện thoại: 01644.640.336

Địa chỉ: Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú