KHAI GIẢNG LỚP CHẾ BIẾN MÓN ĂN, NGHIỆP VỤ LỄ TÂN TẠI THÔN LÔ LÔ CHẢI, XÃ LŨNG CÚ

0
4100

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang về đào tạo, đặt hàng đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018. Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Đồng Văn về đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2018.

Được sự nhất trí của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lũng Cú, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đồng Văn đã tổ chức khai giảng lớp học chế biến món ăn, nghiệp vụ lễ tân tại Xã Lũng Cú.44088636_1287194488088738_1649312775043809280_n

Du lịch được huyện Đồng Văn coi là một nghành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Những năm gần đây, các loại hình dịch vụ lưu trú du lịch phát triển mạnh ở Đồng Văn. Riêng xã Lũng Cú, loại hình Homstay_Nhà nghỉ cộng đồng phát triển rất nhanh chóng.43878388_692325487814455_631719256072912896_n

Bên cạnh những thế mạnh, kết quả đã đạt được về mặt phát triển KT-XH tại địa phương, có thể dễ dàng nhận thấy vẫn còn tồn tại nhiều khiếm khuyết trong quá trình phát triển loại hình dịch vụ này. Tính tự phát, chưa đồng bộ; sự thiếu những kiến thức cơ bản về cách phục vụ… là những rào trở lớn. Việc mở những lớp học như trên là điều hết sức cấp thiết, thiết thực. Thể hiện sự quan tâm lớn của các cấp chính quyền đối với việc phát triển kinh tế thông qua Du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa.

Có 50 học viên tham gia 2 lớp học, dự kiến kéo dài từ đầu tháng 10 đến mùng 7 tháng 12 năm 2018.

Duy Sơn