Năm 2020, Cao nguyên đá Đồng Văn thu hút 2,3 triệu lượt khách du lịch

0
3767

Đây là nội dung Quyết định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Nam 2020 Cao nguyen da DV thu hut 2 trieu khach du lich

 

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được quy hoạch bao gồm bốn huyện là Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ có diện tích tự nhiên khoảng 235.680ha. Theo quy hoạch, năm 2013 cây bá bệnh, khách du lịch đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn khoảng 0,5 triệu lượt, dự kiến đến năm 2020 đạt khoảng 2,3 triệu lượt, đến năm 2030 đạt khoảng 3,5 triệu lượt khách/năm.

 

Công viên địa chất toàn cầu có giá trị về di sản địa chất, đa dạng về sinh học. Văn hóa các dân tộc bản địa mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Công viên đồng thời là khu du lịch quốc gia, đầu mối thúc đẩy phát triển du lịch miền núi Bắc Bộ, từ đó phát triển kinh tế góp phần bảo đảm dan ong yeu sinh ly an ninh, quốc phòng và ổn định chính trị một cách bền vững toàn vùng Bắc Bộ. Đây cũng là vùng nguyên liệu nông, lâm sản, dược liệu gắn với công nghiệp chế biến công nghệ cao.

 

Do đó, quan điểm quy hoạch là gắn với bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.