Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam là cầu nối giữa các dân tộc anh em

0
5709

Trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam, ngày 18/4, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

Ngay VHCDT Viet Nam la cau noi giua cac dan toc

 

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Trong 3 năm qua, việc tổ chức, phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, phối hợp giữa các Ban, Bộ, ngành và các địa phương đã được triển khai thực hiện với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức viên chức, người lao động và đồng bào các dân tộc thuốc tăng cường sinh lý nam tại các địa phương, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc nhìn lại những kết quả đạt được và kiểm điểm những phần việc còn khiếm khuyết, cần phải khắc phục để thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách đối với các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các hoạt động, sự kiện trong chương trình dan ong yeu sinh ly Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam của các đơn vị, địa phương đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của bà con dân tộc ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia, để đồng bào là đối tượng trực tiếp thụ hưởng, đồng thời là chủ thể của các hoạt động này nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã nêu.

 

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, có mục đích cụ thể, việc tổ chức và hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn có nhiều nội dung gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo ở các vùng, miền, địa phương, tích cực
thuốc cường dương tham gia và lồng ghép với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương tham gia tích cực, thường xuyên, được đưa vào kế hoạch hàng năm, hoặc trong từng giai đoạn với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trên các hệ phát thanh, phát hình và đưa tin, kết hợp với các tọa đàm hoặc tường thuật, truyền hình trực tiếp, phát sóng hàng nghìn tin, bài, chuyên đề, chuyên mục, đặc biệt là các kênh truyền hình quảng bá và kênh truyền hình tiếng dân tộc. Bên cạnh đó còn có các ấn phẩm về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đến toàn thể các địa phương, cũng như tới mọi đối tượng quần chúng nhân dân…

 

Thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định:Bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề trọng đại, sống còn của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, văn hoá là một lĩnh vực dễ bị tổn thương, trong đó bản sắc văn hoá, văn hoá truyền thống dễ bị tổn thương hơn cả. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc với tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại sẽ làm phong phú cho văn hoá đất nước, thúc đẩy văn hoá phát triển.

 

Từ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để ghi nhớ, nhắc nhở động viên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ðảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội của đồng bào các dân tộc, đáp ứng lòng mong mỏi của 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hằng năm là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình khung các hoạt động Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam nhằm triển khai một cách có hệ thống, bài bản, gắn kết tạo hiệu quả cao, phát huy tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng giữa các dân tộc, cùng giúp nhau tiến bộ trong mọi mặt, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, sáng tạo văn học nghệ thuật.

 

Trong 3 năm qua, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đồng bào các dân tộc, các địa phương từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới tới hải đảo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đã tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng: giao lưu văn hoá, nghệ thuật, triển lãm… từng bước đưa các hoạt động ngày 19/4 hằng năm trở thành nề nếp, thực sự là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Với chủ đề “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”, Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam những năm qua là cầu nối giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về văn hoá cũng như sản xuất, từ đó tương trợ nhau cùng phát triển, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá.

 

Tại Hội nghị, 13 đoàn đại biểu đại diện cho các dân tộc ở khắp mọi miền đất nước về dự cũng đã phát biểu, đóng góp ý kiến, thể hiện tâm tư nguyện vọng và đưa ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam./.