Nơi ấy

0
18214

lung-cu-7

 

Nơi ấy

mặt trời dậy sớm

Nắng chưa qua chiều

Dòng sông Nho Quế chảy ngược

Đôi bờ trầm tích

Đá mòn thâm cung…

 

Nơi ấy

Cái rét kim châm

sắc lạnh

đông tràn

chỏng chơ đá núi

 Sa Mộc hiên ngang với gió ngàn

 

Nơi ấy

bước chân tuần tra không mỏi

Đạp đá tai mèo

giữ vững biên cương

 

Nơi ấy

Dân quê tôi bám trụ

Phên dậu thiêng liêng

đất đai tổ quốc

 

Nơi ấy

cao nguyên đá

khơi nguồn du lịch

Khắc vào lời thề non nước

Lũng Cú ngàn năm

Núi Rồng sừng sững

Hai mươi hai dân tộc hồi sinh…


                          26/8/2011