Quản Bạ

0
4144

den voi du gia roi ve mau due 3

Đi qua trùng trùng vực thẳm

Tôi lên gặp cổng “ thiên đàng”

Quản Bạ chập trùng mây núi

Tam Sơn mênh mang lúa vàng

 

Vẫn nhớ Hà Giang hạ cháy

Chạm vào Quản Bạ đã thu

Làng bản Clao trầm mặc

Rừng cây thấp thoáng sương mù

 

Nà Khoan bếp khuya vẫn đỏ

Bát rượu Thanh Vân say nồng

Bầu trời ngân hà chảy dọc

Nếp thơm tay mẹ bâng khuâng

 

Nghe vọng đâu đây tiếng sóng

Dòng sông Tráng Kìm về xuôi

Thoi reo bản xa Lùng Tám

Hoa văn chìm nổi tay người

 

Nhớ em ngược đường Nghĩa Thuận

Thong dong bước ngựa chiều hôm

Mái trường gọi về kỷ niệm

Em về biên giới trăng non

 

 

Cao Xuân Thái