Quy hoạch mới nhất về Cao nguyên đá Đồng Văn

0
1808

Để bảo tồn và phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 về Phê duyệt Qui hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030.

 

Nội dung qui hoạch bao gồm các vùng bảo tồn di sản địa chất, diện tích khoảng 35.840ha, khoanh định 139 Di sản địa chất hiện hữu (cấp quốc tế, quốc gia và địa phương) phân bổ tại các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc thành 30 cụm di sản.

 

Trong đó, có định hướng phát triển các công viên chuyên đề gồm: Công viên địa văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện Đồng Văn, hạt nhân là Công viên thể dục thể thao, các trò chơi dân tộc; công viên khoa học địa chất thuộc khu vực phía Bắc huyện Mèo Vạc; Công viên địa sinh học gồm khu bảo tồn thiên nhiên Du Già, khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn…

 

quy hoach moi nhat ve cao nguyen da dong van

 

Trong định hướng phát triển hệ thống đô thị đóng vai trò trung tâm của du lịch. Đảm bảo liên kết, chia sẻ giữa các khu vực, nội vùng và giữa vùng với khu vực bên ngoài. Nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, kỹ thuật và dịch vụ đô thị, không gian công cộng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Các hệ thống đô thị gồm: Thị trấn Phó Bảng, thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn); thị trấn Mèo Vạc, thị trấn Xín Cái (huyện Mèo Vạc); thị trấn Tam Sơn, thị trấn Quyết Tiến (huyện Quản Bạ); đô thị loại IV huyện Yên Minh, thị trấn Mậu Duệ huyện Yên Minh. Đảm bảo định hướng phát triển về qui mô, tính chất, chức năng theo yêu cầu phát triển.

 

Đối với định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn: Tập trung chương trình sắp xếp, bố trí ổn định các điểm dân cư nông thôn, phù hợp với đặc thù điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế – xã hội từng khu vực, khắc phục tình trạng thiếu đất canh tác, phân bố rải rác, nhỏ lẻ.

 

 

PHẠM VĂN PHÚ (baomoi.com)