Sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà

0
3571

Đàn ông và đàn bà tự nhiên đã khác nhau một trời một vực rồi, nếu đem ra so sánh thì sự khác nhau còn xa nữa làm chúng ta giật mình.

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 1

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 2

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 3

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 4

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 5

 

su khac nhau giua dan ong va dan baf 6