Thiên đường đá

0
1782

 

Cao nguyên

Thiên đường đá

Khát vọng bừng lên như cỏ

Đá núi triệu năm bất tử

Nhỏ nhoi rêu đá phong trần

Trầm mặc đá “san hô bay” cực Bắc

Sừng sững “Sa mu”

Thương nhớ trời Nam.

Cao nguyên

Trập trùng đá khát

Mẹ lằn chai cõng nước

Vượt qua thung đá mỗi ngày

Hong cỏ khô giữ lửa

Cất hạt lanh dành mùa sau

Đợi nắng

Gieo mùa

Hạt ngô nảy mầm

Đá vã mồ hôi

Nuôi sự sống

Mùa tiếp mùa mãi xanh.

 

Cao nguyên

Con ngựa mang điềm lành

Cha luyện đường cày cũ

Truyền cho anh

Bản lĩnh đàn ông xứ đá

Hào sảng, đam mê

Vũ điệu tiếng khèn.

Mẹ chuốt óng thoi

dạy em xâu kim

Gỡ chỉ thêu không rối

Nối sợi lanh không thừa

Nhẫn nại ngày mưa

Che ô chờ chồng say tỉnh giấc…

 

Cao nguyên

Biển đá dâng thưở trước

Phải mẹ Âu Cơ

Thương nhớ Lạc Long Quân

Tạc nên hình sông, thế núi

Trường tồn một dải non sông.