Thiêng thật!

0
1455

thieng that

 

Một cặp vợ chồng đi du lịch tới một hòn đảo nọ.

 

Họ được người dân trong vùng dẫn tới một cái giếng nằm ở cuối làng và nói rằng đó là giếng rất thiêng, cầu gì được nấy. Ông chồng nghe, bèn thả xuống giếng một đồng xu, rồi cúi xuống lầm nhầm cầu nguyện. Bà vợ thấy thế, cũng bắt chước thả xuống giếng một đồng xu, và cúi xuống lầm nhầm. Chẳng may, do cúi quá thấp, bà vợ trượt chân té luôn xuống giếng.

 

Ông chồng đứng trên bàng hoàng: Cái giếng này thiêng thiệt, tui vừa cầu xong là ứng luôn!